Dla Akcjonariuszy

Informacja 1

Zarząd Spółki pod firmą ENTROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie (dalej “Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1978) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Warneńczyka 66, 36-612 Rzeszów.

Zobacz również

Informacja 2

Zarząd Spółki pod firmą ENTROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie (dalej “Spółka”) zawiadamia, iż uchwałą Zarządu Spółki z dnia 1.03.2021 r. akcjonariusz Bogdan Wierciński

Czytaj więcej

Informacja 1

Zarząd Spółki pod firmą ENTROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie (dalej “Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o

Czytaj więcej
Potrzebujesz profesjonalnego wsparcia podczas wyboru bramy lub zaufanego serwisu?

Zainteresowała Cię nasza oferta?